Quyết định số 3685/QĐ-UBND của UBND Tp. Hồ Chí Minh về việc tổ chức lại “Trung tâm tư vấn và cai nghiện ma túy” thành “Cơ sở cai nghiên ma túy Thủ Đức” trực thuộc Sở Lao động – Thương Binh và Xã hội Tp. Hồ Chí Minh

Ngày 13 tháng 7 năm 2017, UBND Tp. Hồ Chí Minh đã ra Quyết định số 3685/QĐ-UBNDvề việc tổ chức lại “Trung tâm tư vấn và cai nghiện ma túy” thành “Cơ sở cai nghiên ma túy Thủ Đức” trực thuộc Sở Lao động – Thương Binh và Xã hội Tp. Hồ Chí Minh. Theo Xem chi tiết >>

NGHIỆN MA TÚY LÀ GÌ?

Nghiện ma túy là khi một người cần phải sử dụng ma túy để sinh hoạt bình thường. Rượu, một số thuốc được kê đơn, các loại bất hợp pháp như cần sa, heroin và amphetamines (như thuốc lắc, ma túy đá, v..v..) đều được xem là chất gây nghiện. Điều quan trọng cần lưu Xem chi tiết >>

Tiếp Đoàn công tác của Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm

  Sáng ngày 26/6/2017, Trung tâm Tư vấn và cai nghiện ma túy đã tiếp Đoàn công tác của Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm do Ông Nguyễn Cửu Đức – Vụ phó Vụ Khoa giáo Văn xã thuộc Văn phòng Chính phủ làm Trưởng Xem chi tiết >>

Quy trình tiếp nhận bệnh nhân điều trị cai nghiện ma túy nội trú tại Trung tâm tư vấn và cai nghiện ma túy

– Bước 1: Tư vấn, hướng dẫn việc điều trị cai nghiện ma túy cho bệnh nhân và gia đình trên cơ sở các dịch vụ hiện có tại Trung tâm; thông tin một số quy định của Trung tâm đối với bệnh nhân và gia đình trong quá trình điều trị cho bệnh nhân Xem chi tiết >>