Tìm hiểu luật Phòng, Chống HIV/AIDS

Tìm hiểu luật Phòng, Chống HIV/AIDS 1. Người nhiễm HIV có quyền gi? Đáp: Người nhiễm HIV có các quyền sau: a. Được điều trị và chăm sóc sức khỏe. b. Được giữ bí mật riêng tư. c. Được từ chối khám bệnh, chữa bệnh giai đoạn cuối. 2. Người nhiễm HIV có nghĩa vụ Xem chi tiết >>