Quy chế tổ chức và hoạt động của Cơ sở cai nghiện ma túy Thủ Đức trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh

Vừa qua, vào ngày 15 tháng 9 năm 2017, Sở Lao động Thương Binh và xã hội Tp. Hồ Chí Minh đã ra Quyết định số 24186 – QĐ-SLĐTBXH về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Cơ sở cai nghiện ma túy Thủ Đức trực thuộc Sở Lao động – Thương Xem chi tiết >>

Quyết định số 3685/QĐ-UBND của UBND Tp. Hồ Chí Minh về việc tổ chức lại “Trung tâm tư vấn và cai nghiện ma túy” thành “Cơ sở cai nghiên ma túy Thủ Đức” trực thuộc Sở Lao động – Thương Binh và Xã hội Tp. Hồ Chí Minh

Ngày 13 tháng 7 năm 2017, UBND Tp. Hồ Chí Minh đã ra Quyết định số 3685/QĐ-UBNDvề việc tổ chức lại “Trung tâm tư vấn và cai nghiện ma túy” thành “Cơ sở cai nghiên ma túy Thủ Đức” trực thuộc Sở Lao động – Thương Binh và Xã hội Tp. Hồ Chí Minh. Theo Xem chi tiết >>

Thảm án kinh hoàng từ ma túy đá

Trong những năm gần đây, người nghiện ma túy đang có xu hướng chuyển dần sang sử dụng các loại ma túy tổng hợp, ma túy đá, thay thế cho những loại ma túy truyền thống như heroin, cần sa… như trước đây. Việc điều trị rối loạn tâm thần cho những đối tượng nghiện ma túy Xem chi tiết >>