Cơ sở Tư vấn và cai nghiện ma túy Bình Triệu phối hợp với Trung tâm văn hóa quận Bình Thạnh và thư viện khoa học tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức chương trình phục vụ thư viện lưu động, luân chuyển sách và tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng, chống ma túy nhân kỷ niệm 78 năm ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc Khánh 02/09/1945 – 02/09/2023 cho viên chức, người lao động, đoàn viên, thanh niên, học viên đang điều trị tại Cơ sở.

Với các nội dung hoạt động: + Giao lưu văn nghệ + Phổ biến, tuyên truyền luật phòng chống ma túy. + Cung cấp các dịch vụ thư viện lưu động: tổ chức không gian đọc. + Tổ chức các hoạt động khuyến học tại điểm lưu động. Đây cũng là cơ hội để các Xem chi tiết >>

Nhằm chăm lo đời sống tinh thần, vui chơi, giải trí trong học viên, tạo phong trào thi đua sôi nổi thiết thực chào mừng Kỷ niệm 78 năm Ngày Cách mạng tháng tám (19/8/1945 – 19/8/2023) và Quốc Khánh nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2023)

Cơ sở tổ chức các hoạt động phong trào trong học viên như: Phát thanh tuyên truyền, tổ chức các buổi sinh hoạt giáo dục chuyên đề; chiếu phim tư liệu về Cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Bác Hồ nhân kỷ niệm Cách mạng tháng tám 1945; Quốc khánh Xem chi tiết >>

Cơ sở Tư vấn và cai nghiện ma túy Bình Triệu phối hợp với thư viện tỉnh Bình Dương tổ chức chương trình Trao tặng sách.

Trong chương trình trao tặng sách, đại diện Thư viện tỉnh Bình Dương đã trao tặng sách cho Cơ sở 245 đầu sách, các thể loại như: văn hóa xã hội, lịch sử, chính trị, pháp luật, sách truyện, văn hóa, tiểu thuyết, truyện ngắn….góp phần bổ sung thêm số lượng lớn sách vào Tủ Xem chi tiết >>

Buổi sinh hoạt dưới cờ sáng thứ Hai đầu tuần tại Cơ sở Thực hiện Kế hoạch số 04/KH-CĐCS ngày 09 tháng 5 năm 2023 của Công đoàn Cơ sở Tư vấn và cai nghiện ma túy Bình Triệu về kể chuyện và học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nhằm kịp thời động viên khen thưởng những cá nhân điển hình, có những bài kể chuyện hay vận dụng vào thực tiễn trong sinh hoạt, công việc hàng ngày của tập thể và mỗi cá nhân góp phần thực hiện nhiệm vụ được giao.  Công đoàn Cơ sở tổ chức khen thưởng cho 03 Xem chi tiết >>