Quy chế tổ chức và hoạt động của Cơ sở cai nghiện ma túy Thủ Đức trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh

Vừa qua, vào ngày 15 tháng 9 năm 2017, Sở Lao động Thương Binh và xã hội Tp. Hồ Chí Minh đã ra Quyết định số 24186 – QĐ-SLĐTBXH về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Cơ sở cai nghiện ma túy Thủ Đức trực thuộc Sở Lao động – Thương Xem chi tiết >>

Quyết định số 3685/QĐ-UBND của UBND Tp. Hồ Chí Minh về việc tổ chức lại “Trung tâm tư vấn và cai nghiện ma túy” thành “Cơ sở cai nghiên ma túy Thủ Đức” trực thuộc Sở Lao động – Thương Binh và Xã hội Tp. Hồ Chí Minh

Ngày 13 tháng 7 năm 2017, UBND Tp. Hồ Chí Minh đã ra Quyết định số 3685/QĐ-UBNDvề việc tổ chức lại “Trung tâm tư vấn và cai nghiện ma túy” thành “Cơ sở cai nghiên ma túy Thủ Đức” trực thuộc Sở Lao động – Thương Binh và Xã hội Tp. Hồ Chí Minh. Theo Xem chi tiết >>

NGHIỆN MA TÚY LÀ GÌ?

Nghiện ma túy là khi một người cần phải sử dụng ma túy để sinh hoạt bình thường. Rượu, một số thuốc được kê đơn, các loại bất hợp pháp như cần sa, heroin và amphetamines (như thuốc lắc, ma túy đá, v..v..) đều được xem là chất gây nghiện. Điều quan trọng cần lưu Xem chi tiết >>