Thông tư liên tịch số 17/2015/TTLT-BYT-BLĐTBXH-BCA “Quy định thẩm quyền, thủ tục và quy trình xác định tình trạng nghiện ma túy”

  BỘ Y TẾ – BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI – BỘ CÔNG AN______ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc __________________________ Số: 17/2015/TTLT-BYT-BLĐTBXH-BCA Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2015 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH QUY ĐỊNH THẨM QUYỀN, THỦ TỤC VÀ QUY Xem chi tiết >>