Những câu hỏi thường gặp về HIV/AIDS

  Ngày Thế giới phòng chống AIDS được tổ chức vào ngày 01 tháng 12 hàng năm nhằm nâng cao nhận thức về HIV/AIDS và thể hiện sự đoàn kết quốc tế trong công cuộc chiến đấu với đại dịch này. Chủ đề chung của ngày Thế giới phòng chống AIDS trong giai đoạn 2011-2015 là: “Hướng đến mục tiêu 3 không: không có ca Xem chi tiết >>

Tìm hiểu luật Phòng, Chống HIV/AIDS

Tìm hiểu luật Phòng, Chống HIV/AIDS 1. Người nhiễm HIV có quyền gi? Đáp: Người nhiễm HIV có các quyền sau: a. Được điều trị và chăm sóc sức khỏe. b. Được giữ bí mật riêng tư. c. Được từ chối khám bệnh, chữa bệnh giai đoạn cuối. 2. Người nhiễm HIV có nghĩa vụ Xem chi tiết >>