NGHIỆN MA TÚY LÀ GÌ?

Nghiện ma túy là khi một người cần phải sử dụng ma túy để sinh hoạt bình thường. Rượu, một số thuốc được kê đơn, các loại bất hợp pháp như cần sa, heroin và amphetamines (như thuốc lắc, ma túy đá, v..v..) đều được xem là chất gây nghiện. Điều quan trọng cần lưu Xem chi tiết >>

QUYẾT ĐỊNH VỀ BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN ĐỔI MỚI CÔNG TÁC CAI NGHIỆN MA TÚY Ở VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Quyết định 2245-QĐUBND đề án đổi mới công tác cai nghiện đến năm 2010 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 2245/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 05 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH Xem chi tiết >>

Nghị định số 94/2010/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng

Nghị định 94 cai nghiện ma tuý tại Gia đình và cộng đồng CHÍNH PHỦ _________ Số: 94 /2010/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ______________________________________ Hà Nội, ngày 09  tháng 9  năm 2010 NGHỊ ĐỊNH Quy định về tổ chức cai nghiện ma tuý tại gia Xem chi tiết >>

QUYẾT ĐỊNH VỀ BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN ĐỔI MỚI CÔNG TÁC CAI NGHIỆN MA TÚY Ở VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 2245/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 05 năm 2014   QUYẾT ĐỊNH VỀ BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN ĐỔI MỚI CÔNG Xem chi tiết >>