BẢNG GIÁ THU PHÍ CAI NGHIỆN

BẢNG GIÁ THU PHÍ CAI NGHIỆN TTTV 2017

     SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ CAI NGHIỆN MA TÚY
BIỂU THU CHI PHÍ DỊCH VỤ ĐIỀU TRỊ NGHIỆN MA TÚY TỰ NGUYỆN
 NỘI TRÚ VÀ NGOẠI TRÚ TẠI TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ CAI NGHIỆN MA TÚY
Áp dụng từ 01/05/2017
Đơn vị tính : đồng
BIỂU THU PHÍNỘI DUNGTHÁNG THỨ 1THÁNG THỨ 2GHI CHÚ
Điều trị cai nghiện nội trú
30 ngày
Chi phí dịch vụ1.428.0001.461.000
Tiền ăn 30 ngày1.980.0001.980.000
Tiền thuốc thông thường, cắt cơn536.00060.000
Tiền tạm ứng1.000.000Thanh toán lại
khi BN kết thúc hợp đồng
Trang cấp450.000
Thu test ban đầu160.000
Cộng5.554.0003.501.000
Điều trị cắt cơn tự nguyện
15 ngày
Chi phí dịch vụ714.000
Tiền ăn 15 ngày990.000
Tiền thuốc thông thường, cắt cơn446.000
Trang cấp450.000
Thu test ban đầu160.000
Cộng2.760.000
Điều trị cắt cơn tự nguyện
10 ngày
Chi phí dịch vụ560.000
Tiền ăn 10 ngày660.000
Tiền thuốc thông thường, cắt cơn400.000
Trang cấp450.000
Thu test ban đầu160.000
Cộng2.230.000
Điều trị cắt cơn tự nguyện
05 ngày
Chi phí dịch vụ300.000
Tiền ăn 5 ngày330.000
Tiền thuốc thông thường, cắt cơn200.000
Trang cấp200.000
Thu test ban đầu160.000
Cộng1.190.000
Điều trị cắt cơn có hổ trợ kinh phí của NN
15 ngày
(có QĐ của UBND phường, xã…)
Chi phí dịch vụ60.000
Tiền ăn 15 ngày600.000
Tiền thuốc thông thường, cắt cơn400.000
Trang cấp200.000
Cộng1.260.000
Xác định tình trạng nghiện
05 ngày
( có QĐ của UBND phường, xã, các Quận)
Chi phí dịch vụ300.000
Tiền ăn 5 ngày330.000
Tiền thuốc100.000
Trang cấp180.000
Cộng910.000
Điều trị
ngoại trú
Chi phí tư vấn điều trị 1 tháng/4 lần160.000Thu 1 lần
3 tháng
Test heroin40.000Thực hiện thu khi lên tư vấn
Dịch vụ testTest heroin40.000
Test hàng đá50.000
Test đa năng160.000
Dịch vụ thuốc Naltrexone 1.240.000 đồng/thángTest heroin 1 lần40.000
Tiền thuốc 1 lọ/30 viên/tháng1.200.000
Thu phí khám
Methadone
 1. Mức phí khám bệnh: (không bao gồm xét nghiệm và thuốc)
+ Khám ban đầu : 48.000 đồng/lần khám/người (01 lần/người duy nhất ban đầu)
+ Khám khởi liều điều trị : 25.000 đồng/lần khám/người (01 lần/người duy nhất ban đầu)
+ Khám định kỳ : 20.000 đồng/lần khám/người (thu 12 tháng)
2. Mức phí cấp phát thuốc: (không bao gồm thuốc)
+ Tại cơ sở điều trị : 10.000 đồng/lần/người/ngày (Tính theo số ngày trong tháng)
3. Mức phí tư vấn: (không bao gồm xét nghiệm và thuốc)
+ Tư vấn cá nhân : 10.000 đồng/lần/người
* Năm đầu điều trị : 140.000 đồng/người/năm (không quá 14 lần/năm)
* Năm điều trị thứ hai : 40.000 đồng/người/năm (không quá 4 lần/năm)
+ Tư vấn nhóm : 5.000 đồng/lần/người
* Năm đầu điều trị : 30.000 đồng/người/năm (không quá 6 lần/năm)
* Năm điều trị thứ hai : 20.000 đồng/người/năm (không quá 4 lần/năm)