Cơ sở tư vấn và cai nghiện ma túy bình triệu hưởng ứng tháng hành động, phòng chống ma túy, ngày quốc tế và toàn dân phòng, chống ma túy 26/6

      Hưởng ứng Ngày Quốc tế và toàn dân phòng, chống ma túy 26/6/2020, sáng ngày 25/6/2020, Cơ sở Tư vấn và cai nghiện ma túy Bình Triệu đã tổ chức nhiều hoạt động vui tính bổ ích “ Phát huy tinh thần phòng chống dịch Covid – 19; Hãy hành động vì Xem chi tiết >>

Nghị định 80/2018/ND-CP sửa đổi Nghị định 147/2003/ND-CP

  CHÍNH PHỦ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————— Số: 80/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2018   NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 147/2003/NĐ-CP NGÀY 02 THÁNG 12 NĂM 2003 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN, Xem chi tiết >>