Văn bản hợp nha6t11866/VBHN-BLĐ TBXH năm 2019 hợp nhất Nghị định quy định về chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc do Bộ lao động TBXH ban hành.

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————— Số: 1866/VBHN-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2019   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH ĐƯA VÀO CƠ SỞ CAI NGHIỆN BẮT BUỘC Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30 Xem chi tiết >>

Tự truyện của người về từ địa ngục ma túy – Kỳ 12: Tôi đã ‘đốt’ tổ ấm của mình

 Một đêm mùa hè năm 1991, tôi và mấy thằng bạn ‘ma ken’ như mọi ngày chích choác xong cữ chiều, kéo về ngủ vỉa hè Cách Mạng Tháng Tám gần rạp Nam Quang. Nửa đêm tôi bị đánh thức, nhìn thấy công an, dân phòng đứng trước mặt.   Lao động là cách để Xem chi tiết >>